Omogućite partnerima on-line booking B2B

Da li ste razmišljali o benefitima povezanim sa nabavkom on-line booking B2B platforme? Koji su benefiti koji vi i vaši partneri dobijate?

B2B on-line booking platforma omogućava vašem partneru da rezerviše proizvod ili uslugu iz sistema koji vi kao tur operator ili turistička agencija koristite.

Partneri mogu da pregledaju proizvode sa pratećim dokumentima i obave rezervaciju u realnom vremenu direktno kroz sistem.

U članku koji slijedi navodim neke od prednosti koje dobijate nabavkom on-line booking B2B platforme.

Pruža partnerima sve potrebne informacije za porudžbinu

Jadna od najvećih prednosti jeste što vaši partneri mogu da pretražuju i rezervišu sve proizvode i usluge koje unesete u sistem. Izgled B2B pretraživača je prilagođen potrebama partnera, a vi kao administrator određujete koje privilegije oni imaju prilikom rada na sistemu.

Usluge

Sve usluge su centralizovane tako da ih partneri lako mogu pronaći. Pored usluga partneri mogu vidjeti opise (slike usluge, informacije usluge…), prodajnu cijenu, lokaciju i broj dostupnih jedinica koje su na raspolaganju – sve informacije potrebne za izradu nove rezervecije.

pretraga-proizvoda-b2b
Pretraga proizvoda preko B2B platforme

Cjene i dostupnost

Cijene prikazane partnerima pored cijene osnovne usluge uključuju i cijene dodatnih usluga, dodatke prilikom rezervacije i popuste. Nakon što ste omogućili uslugu kroz sistem, parteri je mogu rezervisati  i unijeti uplatu za uslugu. Ukoliko usluga nije ponuđena u realnom vremenu partneri mogu da “pošalju upit”. Vi kao administrator imate mogućnost da onemogućite rezervaciju u određenom periodu tako da vaši partneri ne mogu obaviti rezervaciju u tom periodu.

 

detalji-proizvoda-i-cijena-trzista-b2b
Cijene i dostupnost proizvoda i usluga na B2B platformi

Promocija posebne ponude

Promocija posebne ponude može biti pregledana na početnoj strani odmah nakon prijave partnera na sistem. Posebna ponuda je jasno označena i na listi usluga tokom izrade rezervacije, tako da partneri mogu lako da je koriste. Ovo pomaže u stvaranju potražnje i povećanju prodaje.

Različite cijene za tržište ili partnera

Ukoliko imate potrebu za definisanjem različitih cijena za pertnere, možete lako kreirati tržište cjenovnika. Na primjer ako vam je ciljno tržište Rusko, imate mogućnost da definišete različite cjenovnike i provizije na tom tržištu. Partnerima su prikazane cijene u zavisnosti od tržišta kojem su dodjeljeni.

Daje mogućnost unosa i upravljanja rezervacijama

Platforma je dizajnirana da omogući partnerima da naprave rezervaciju direktno, sa svim potrebnim informacijama i prikazanom cijenom. Pregled rezervacija se obavlja direktno kroz sistem, tako da vi i vaši partneri možete da ih pratite i upravljate sa njima efikasno.

Pruža partnerima sve potrebne dokumente tako da ih mogu prilagoditi za njihove klijente

Obostrani proces komunikacije između tur operatora/turistićke agencije i partnera je jako dobro razrađen. Nakon što partner napravi rezervaciju, dobija dokument u zavisnosti od akcije koju je napravio (npr. obavio rezervaciju ili poslao upit). Izrada i slanje dokumenata obavlja se automatski kroz sistem. Ovaj proces se može prilagoditi potrebi agencije ukoliko je potrebno.

pregled-dokumenata-b2b
Izrada dokumenata na B2B platformi

Online booking B2B ubrzava proces komunikacije

Ovo je prednost u kojoj mogu uživati obe strane. Jedna strana provjerava raspoloživost sa dobavljačima (ukoliko je potrebno), kao što su potvrda rezervacije i slanje dokumenata, a druga strana šalje nove rezervacije. Nema potrebe za komunikacijom putem telefona ili trošenjem dodatnih  sati na prateću papirologiju.

komunikacija-pugtem-b2b-platforme
Komunikacija sa partnerima putem B2B platforme

Kada je smanjen proces izrade dokumenata i telefonskih razgovora, više vremena može biti uloženo u kreiranje marketinške kampanje za privlačenje i pronalaženje novih kupaca, što dovodi do bolje prodaje.

Bolja kontrola nad cijelim procesom

Prednost za obe strane! Svi podaci su smješteni na jednom mjestu i partneri mogu da pregledaju rezervacije i dokumenta koje su napravili, a što je još važnije eliminisan je rizik od mogućih grešaka.